Basisschool Natuurlijk Wijs
de persoonlijke leerweg voor basisontwikkeling op eigen natuurlijke wijze

Basisschool 

De schoolopbouw

Wij streven ernaar om 3 volwaardige groepen te creëren, namelijk de onderbouw (kleuters), de middenbouw (3/4/5) en de bovenbouw (6/7/8). De school kan groeien tot maximaal 15 leerlingen per groep. Dit om onze visie en de kwaliteit van het onderwijs voor het kind te waarborgen.

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid voor buitenschoolse opvang, geïntegreerd in de school. Waardoor de kinderen niet iedere dag van de ene naar de andere plek hoeven, maar in een vertrouwde omgeving kunnen blijven. Ook tijdens de BSO uren is er veel aandacht voor creativiteit en zijn er voldoende buitenactiviteiten in de directe omgeving van school.


Missie van Natuurlijk Wijs
Basisschool Natuurlijk Wijs biedt in een kleinschalig, creatieve en avontuurlijk onderwijssysteem aan in een natuurlijke omgeving. Waar kinderen zichzelf, hun creativiteit en individuele kracht kunnen ontdekken, door vrij en nieuwsgierig op hun eigen tempo en niveau te kunnen leren. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zonder competitie- en prestatiedrang kunnen uitgroeien tot zelfverzekerde en maatschappelijk betrokken jong volwassenen. Hun begeleiders zijn professioneel, empathisch, vertrouwenwekkend en bieden houvast en veiligheid om kinderen te coachen, te inspireren en te laten groeien.

Toelichting
Voor meer inhoudelijke informatie willen wij u doorverwijzen naar onze schoolgids.
Basisschool Natuurlijk Wijs staat voor kleinschalig natuurlijk onderwijs en is staatsvrij om de ruimte te creëren qua programmering om gericht te blijven op de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Omdat de school geen overheidsfinanciering ontvangt, vragen wij ouders een bijdrage in de vorm van schoolgeld en vrijwilligerswerk (als voorbeeld van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid, wat wij ook stimuleren bij de kinderen) en proberen we sponsoring, donateurs, samenwerkingen en crowdfunding te bevorderen.


Workshop Woensdag

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn reguliere lesdagen. De week breken we doormidden met Workshop Woensdag, die ingevuld wordt met praktische-, actieve-, creatieve- en natuurlessen door gastdocenten, ervaringsdeskundigen en andere  vrijwilligers. Het kan zijn dat de kinderen op pad gaan, de natuur in voor biologieles, techniek (proefjes doen) of handvaardigheid oefenen, textiele werkvorming gaan ervaren of in de moestuin werken. Hieronder is een sfeerimpressie te zien van de Workshop Woensdag.

 
 
 
E-mailen
Info
Instagram