Basisschool Natuurlijk Wijs
creatief en avontuurlijk leren in een sociale en natuurlijke omgeving

Het team

De school valt onder het stichtingsbestuur, wat bestaat uit 3 personen, die onderling taken verdelen en naast alle bestuurlijke taken, 

ook actief aanwezig zijn op de school zelf. De bestuursleden zijn:

Esther Brouwer - Dresia, Marja de Jong - Fokkema en Bianca Westland

Bianca heeft sinds 1 mei 2022 het spreekwoordelijke stokje overgenomen van mede oprichter Evert Jan Meeuwissen.


Basisschool Natuurlijk Wijs heeft een fijn, zeer gedreven en ervaren onderwijsteam.

De vaste teammedewerkers zijn: 

juf Martine, juf Bianca, juf Ester, juf Anouk en juf Heddy


Coördinator en stagebegeleider: 

juf Thea ( emailadres: t.terveld@bsnatuurlijkwijs.nl)


Coördinator workshop woensdag

juf Cinthia


 
 
 
E-mailen
Info
Instagram