Schoolgeld

Basisschool Natuurlijk Wijs is een niet bekostigde school. In tegenstelling tot door de staat bekostigde scholen, ontvangen wij geen overheidssubsidie. Wij voldoen namelijk niet aan de bekostigingseisen van de overheid. En dat is een bewuste keuze. Bij gesubsidieerd onderwijs (door de overheid) staat de inhoud van het onderwijs onder hoge druk van regels en protocollen. De keuze voor niet bekostigd (staatsvrij) heeft onder andere daar mee te maken, maar ook met het feit dat wij kleinschalig willen blijven en wij volledig ons eigen onderwijsprogramma willen bepalen en niet verplicht worden om bepaalde regels toe te passen, die niet aansluiten bij onze visie. 


Omdat wij ons onderwijs zelf moeten financieren, vragen wij schoolgeld. Naast dit schoolgeld verwachten we ook dat ouders actief betrokken zijn bij de school. Dat kan op verschillende manieren: schoonmaken, tuinieren, klussen, onderwijsondersteuning, organiseren van activiteiten en traditionele feestelijkheden, etc. Verder is de school actief in het werven van sponsors, donateurs, vrijwilligers en crowdfunding. Actief burgerschap, maatschappelijke betrokkenheid en wederzijdse dienstverlening met gesloten portemonnee zijn hierbij onze uitgangspunten. Samen kunnen we veel mogelijk maken en de wereld van onze kinderen een stukje mooier maken. Goed voorbeeld doet goed volgen.Onderwijscontract*
Het schoolgeld is inkomensafhankelijk en wordt bepaald aan de hand van het toetsingsinkomen. Het minimale tarief is €150,- per maand, gedurende 12 maanden per jaar. Tijdens een vrijblijvend en oriënterend gesprek zullen we o.a. ook het financiële deel, gespecificeerd op uw situatie, samen met u doornemen. 

* meld u meerdere kinderen uit uw gezin bij ons aan, dan krijgt u voor iedere volgende aanmelding een korting op het schoolgeld.
 
 
 
E-mailen
Info
Instagram