Praktisch

Aanmelding

Sommige ouders kiezen al voor de eerste schooldag van hun kind bewust voor Basisschool Natuurlijk Wijs en andere ouders hebben te maken met een kind dat al ervaring heeft op een andere school. Wat je drijfveer ook is om te kiezen voor onze school, het kind staat bij ons altijd centraal. Daarom hebben wij een zorgvuldig aannamebeleid dat bestaat uit de volgende stappen:


Algemeen

Elk kind is uniek, het is belangrijk om te kijken en luisteren naar de aard en aanleg van het kind, maar ook de gezinssituatie, opvoeding en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Wij nodigen u daarom altijd uit voor een kennismakingsgesprek met uw kind. 

Ieder kind is in principe welkom. Een enkele keer kan het voorkomen dat we een kind niet goed kunnen begeleiden; in het belang van de groep en ook van het kind zelf kan het dan beter zijn dat het kind zich (eerst) ergens anders kan ontwikkelen waar meer of beter toegespitste kennis voorhanden is. We zullen het kind nooit afwijzen om wie het is. De veiligheid en welzijn van de groep staan voorop.


Gaat uw kind (nog) niet naar school en wilt u het graag op onze school plaatsen? Dan bestaat de aanmeldprocedure uit de volgende stappen:

  • U vult het contactformulier op de website in
  • Wij nodigen u en uw kind uit voor een kennismakingsgesprek
  • Daarna kunnen we de aanmelding desgewenst officieel maken, door het invullen van het inschrijfformulier
  • En maken wij gezamenlijk afspraken voor wendagen.


Wilt u uw kind laten instromen vanaf een andere school? Dan bestaat de aanmeldprocedure uit de volgende stappen:

  • U vult het contactformulier op de website in
  • Wij nodigen u en uw kind uit voor een kennismakingsgesprek
  • In samenspraak met de leerkracht spreken wij een meeloop dag/dagdeel af
  • Vervolgens gaan wij over tot een proefperiode van 2 weken.
  • Om de aanmelding daarna officieel te maken, vullen we het inschrijfformulier in.
  • Wij maken gezamenlijk afspraken over het instromen met de leerkracht


Proefperiode

De proefperiode start in overleg met de leerkracht en duurt 2 weken. In deze periode kunnen wij beoordelen of wij uw kind kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft en andersom of uw kind bij ons op zijn of haar plek is. Na deze 2 weken gaan we samen met u tussentijds evalueren hoe het verloopt en aan het einde van de periode nemen we een definitief besluit of uw kind ingeschreven kan/wil worden bij ons op school. Het is belangrijk dat uw kind gedurende de proeftijd nog ingeschreven blijft staan op haar huidige school. Mocht de school hierover contact met ons willen, dan kan dat uiteraard.


Kosten Proefperiode
Het minimale schoolgeld bedraagt € 150.- per leerling, per maand gedurende 12 maanden per jaar (inkomensafhankelijk).

Tijdens de proefperiode maken wij uiteraard ook kosten (uren en materialen) en steken we veel energie in het leren kennen van uw kind.
Ook hiervoor krijgen wij geen subsidie, daarom berekenen wij hiervoor kosten aan de ouders. Voor de proefperiode vragen wij een vergoeding van €50,00. 
Wanneer uw kind daarna daadwerkelijk bij ons ingeschreven wordt, zal dit verrekend worden met het schoolgeld.

 
 
 
E-mailen
Info
Instagram