De stichting

Bij de oprichting van de school is gekozen voor een stichting als rechtsvorm. De stichting is opgericht op 6-9-2021. Het bestuur van de stichting bestaat uit de drie oprichters van de school. Op de Teampagina vindt u meer informatie over ons. Het bestuur ontvang geen bezoldiging.

Bent u ouder, verzorger, grootouder of sympathisant van onze school en wilt u donateur worden van de stichting? Kijk dan op de Homepagina en klik op de link voor crowdfunding. U kunt daar een financiële bijdrage doen vanaf €5,00. Ook is er de mogelijkheid om vaste donateur te worden. Iedere bijdrage, klein of groot, wordt erg gewaardeerd!


Beleidsplan

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden:

De stichting heeft als doel het geven of doen geven van basis- en voortgezet onderwijs.

De stichting houdt hiervoor een school in stand; Basisschool Natuurlijk Wijs. De komende twee jaar willen wij laten zien dat de school bestaansrecht heeft en in een behoefte voorziet. 

Maar het is duidelijk dat een niet bekostigde school extra uitdagingen met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld het aantal leerlingen, personeel, onderwijs, huisvesting en financiën. 


Wijze van verwerving van inkomsten

De geldmiddelen van de vereniging worden voornamelijk verkregen uit: 

  1. subsidies en/of bijdragen; er wordt actief gezocht naar deze vormen van financiering door het bestuur. 
  2. schoolgelden; voor leerlingen wordt schoolgeld betaald.
  3. donaties; de vereniging gaat op zoek naar donateurs. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid verklaard hebben de verenging financieel te steunen, zonder een tegenprestatie.

 


Beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
De financiële middelen van de stichting worden besteed aan het onderwijs op Basisschool Natuurlijk Wijs, in de breedste zin van het woord. De hoogste lasten zijn de salarissen van de leerkrachten en de kosten voor huisvesting. Nu de stichting nog een kleine omvang heeft, wordt er nog geen vermogen opgebouwd. In de statuten zijn afspraken opgenomen over de financiële verantwoording.

 
 

 

 

                                                                      


 


 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
E-mailen
Info
Instagram